Regulamin świadczenia usług elektronicznych Skill-Town.eu

1.
Dostawcą usług jest Skill-Town.eu, dane kontaktowe:
Adres e-mail kontaktowy: [email protected]
Adres e-mail reklamacyjny: [email protected]
Formularz kontaktowy: link
2.
Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez usługodawcę z usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
•  Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez finalizację transakcji zakupu usługi przez usługobiorcę,
•  Niniejszy regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej Skill-Town.eu w formie umożliwiającej jego utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany,
•  Korzystanie przez usługobiorcę z serwisu Skill-Town.eu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień, a także z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
•  Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi.
•  Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie i zakresie. Usługobiorca zobowiązany jest sprawdzać jego zmiany na bieżąco.
3. Wszystkie transakcje odbywające się za pomocą niniejszego sklepu prowadzone są w walucie PLN.
4. Skill-Town.eu świadczy usługi w zakresie elektronicznej rozrywki w postaci dostępu do serwerów gier Counter-Strike, dodatków oraz innych usług z nimi powiązanymi.
5. Dostępne formy płatności to: przelew elektroniczny lub kanał mobilnej płatności (np. Blik, Premium SMS).
6. Dostawa zakupionej usługi odbywa się natychmiastowo poprzez nadanie klientowi odpowiednich uprawnień drogą automatyczną.
7. Ewentualne ograniczenia w dystrybucji, w postaci opóźnień otrzymania zakupionych usług wynikają z przerw w dostępności usług hostingujących i nie są zależne od serwisu Skill-Town.eu.
8. Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy jedynie w przypadku niemożności realizacji przez Skill-Town.eu zakupionych usług. Same usługi nie podlegają zwrotowi, ze względu na ich niefizyczny charakter.
9.
Wszelkie reklamacje należy składać pod adresem e-mail: [email protected]
Składając reklamację należy uwzględnić następujące informacje:
Rodzaj usługi, która została zakupiona,
Data zakupu usługi,
Kwota transakcji,
Kanał płatności,
Opis problemu (jeśli takowy wystapił).
10.
•  Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Skill-Town.eu,
•  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego,
•  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików COOKIES oraz dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
•  Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
11. Rozliczenia transakcji e-przelewem/SMS realizowane są za pośrednictwem serwisu HotPay.pl.